Selskabslokaler i Danmark

På Forsamlingshus-leje.dk kan du læse mere om, hvad der skal til for at finde forsamlingshus til leje, samt planlægge forløbet fra bunden af. Du finder endvidere nyttig information om, hvor du kan finde forsamlingshuse.

Generelt om forsamlingshuse

Her kan du læse mere om forsamlingshuse

Forsamlingshuse rummer mange muligheder for arrangementer i alle afskygninger. På denne side kan du læse mere om oprindelsen af forsamlingshuse.

Man mener at de første forsamlingshuse blev oprettet i 1800-tallet som en slags samlested for byens beboere. De havde stor lokal betydning, da disse udgjorde en mulighed for at samle sig om eksempelvis debat, diskussion, fester, sammenkomster m.v. Disse forsamlingshuse rummer dags dato stadig mange muligheder for arrangementer af forskellig art.

Der findes over 1.000 forsamlingshuse i Danmark, og disse er typisk ejet af foreninger eller også er de selvejende. Af samme grund er de så også afhængige af antallet af udlejninger, da de som interessentskaber hæfter personligt som oftest. hvis indtjeningen ikke kommer i hus. Vi kan derfor i stigende grad se forsamlingshuse åbne op for flere typer arrangementer end nogensinde.

Blandt disse er bl.a. undervisning og privatfester for unge. I og med at forsamlingshuse på en måde bliver anskuet som “folkets huse”, skal brugerne kunne sætte deres præg på forsamlingshuse. Det er også derfor at vi her på forsamlingshus-leje.dk skyder på, at der bliver rigtig gode muligheder for at kunne holde specifikke og brugerdefinerede arrangementer i landets forsamlingshuse. I disse økonomiske tider er der simpelthen ikke råd til andet.

Vi forudser også, at nogle vil begynde at eksperimentere med det grundlæggende design af et forsamlingshus. Det er en generel opfattelse, at forsamlingshuse er “suppe, steg og is” steder for ældre borgere, og for at skulle ændre det syn, er man nødt til at kigge indad og prøve at afholde flere typer fester. Mulighederne for at afholde det perfekte arrangement i et forsamlingshus bliver dermed større. Vi ser frem til denne udvikling.

Et forsamlingshus er guld værd i disse tider

Udviklingen i Danmark har i de senere år bevæget sig mod en stigende centralisering i de større byer og et stort fald i befolkningstallet i de landsbyerne, også kaldet udkants-Danmark. For de små byer betyder dette, at mange butikker har mistet deres kundegrundlag og har måttet lukke og slukke. Den situation medfører, at landsbyerne mister deres mødesteder og dermed også en stor del af deres sammenhængskraft. Har man ikke et sted, hvor det er naturligt mødes, kan det være vanskeligt at bevare den hyppige kontakt med de øvrige beboere. I denne triste udvikling har det vist sig, at en bys forsamlingshus kan være helt essentielt for livet i området.

Et forsamlingshus giver sammenhængskraft

Et forsamlingshus giver nemlig mulighed for at mødes med de øvrige i landsbyen på kryds og tværs, via forskellige arrangementer. Og på den måde får beboerne mulighed for ofte at nyde hinandens selskab og bevare det gode sammenhold i byen. Eksempelvis kan der stables arrangementer på benene til forskellige aldersgrupper og interesser, eller der kan arrangeres ugentlig fællesspisning, hvor alle typer beboere mødes og spiser sammen. Et forsamlingshus kan på den måde være alfa og omega for sammenhængskraften den lille by ? hvilket også gør byen mere attraktiv for tilflyttere.

Tag jeres forsamlingshus i brug

Er du beboer i en mindre landsby, der lider under den igangværende nationale udvikling, så kan det derfor varmt anbefales at tage jeres forsamlingshus mere i brug. Ligesom det er en god i det at tænke i helt nye baner, når det gælder anvendelsen af huset. Jeres arrangementer er nemlig afgørende for, hvem og hvor mange der kommer. Overvej, hvad det præcist er beboerne i netop jeres landsby har behov for. Ligeledes er det vigtigt at nå ud til alle i byen med informationer om de nye spændende tiltag. Kort sagt: brug jeres forsamlingshus og kom hinanden ved!